Velg en side

Huldrereinlender med dansedukke

– Torbjørn Grindheim

I foajeer og mellom forestillinger på festivalen kan du plutselig støte på miniforestillingerp med Torbjørn Grindheim, Huldra og en langeleik.

Torbjørn vil spille Huldrereinlender på langeleik med dansedukke. Innimellom kan det også bli litt bukkehorn med sang.

Passer for: Alle
Varighet: Hver mini-forestilling varer i ca 7-8 minutter.
Tid: Plutselig
Sted: Der Torbjørn er (mest sannsynlig på Papirhuset)

Langeleik er et musikkinstrument fra norsk folkemusikk. Det er en sitertype med lang, smal resonanskasse med eller uten bunn og et varierende antall strenger som er festet i en skruekasse (snekke) i den ene enden, av og til i begge ender, eller på eldre langeleiker også i siden av instrumentet. Langeleiken har én melodistreng og to til syv bordunstrenger. Melodistrengen løper over faste tverrbånd (noter) som regel av tre eller metall, som på eldre instrumenter ofte angir tonerekker forskjellige fra de felleseuropeiske, diatoniske skalaene som bygger på hele og halve tonetrinn. (kilde: snl.no)