Familiegudstjeneste med dukketeater

MED TØNSBERG DOMKIRKE MENIGHET

Tønsberg Domkirke menighet inviterer til åpen gudstjeneste med dukketeater og historiefortelling.

MEDVIRKENDE:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Prest: Ingulf Bø Vatnar
Organist: Espen Melbø
Dukkespillere: Medlemmer og venner av Tønsberg domkirke menighet

Første lesetekst: Salme 103,1-6
Andre lesetekst: Jak 5,13-16
Prekentekst: Joh 5,1-15
Offer til: Ung kirkesang / MA

Målgruppe:
Alle 

Spillested:
Tønsberg Domkirke
Adresse: 
Storgaten 53, 3126 Tønsberg

Dato/Tid:
Søndag 30.januar 2022
Klokken 11:00